Aktualno?ci

WYNIKI KO?COWE - ZOBACZ!!!


31.08.2016

I. Nowy harmonogram!
Ze wzgl?du na mniejsz? ni? zak?adano ilo?? uczestnikw zawody b?d? odbywa? si? jedynie w turze porannej - sprawd? nowy harmonogram na stronie WWW!

II. W pi?tek 9 wrze?nia o godzinie 10:00 zostanie udost?pnione Range Zero, a o 12:00 tor prbny. Od 13:00 do 16:00 b?dzie dzia?a? tak?e Biuro zawodw (mo?na si? wtedy zarejestrowa?).

III.Szczeg?owy podzia? na grupy zostanie opublikowany 5 wrze?nia 2016r na stronie WWW.


05.08.2016

I. Aktualizacja wp?at
Dzisiaj zosta?a zaktualizowana lista uczestnikw o wp?aty. Je?li zap?aci?e?, a nie ma Ci? na li?cie napisz prosz? na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II. Przed?u?amy termin p?atno?ci do 18 sierpnia 2016r. (czwartek)!!!


10.01.2016

I. Oficjalne Reprezentacje Narodowe.
Oficjalne Reprezentacje Narodowe b?d? sk?ada? si? z 5 osb. Ko?cowy wynik reprezentacji b?dzie obliczony jako suma najlepszych 4 wynikw uzyskanych przez poszczeglnych cz?onkw reprezentacji ka?dego dnia Mistrzostw Europy.

II. Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Mistrzostwa Europy HFT 2016 zosta?y obj?te patronatem przez Prezydenta Miasta ?odzi, Pani? Hann? Zdanowsk?.


16.06.2012

Z przyjemno?ci? informujemy ?e dzi?ki naszym Sponsorom do puli nagrd Mistrzostw Europy HFT 2012 trafi?y nast?puj?ce karabinki i akcesoria strzeleckie:

Firma Militaria ufundowa?a karabinek BSA R-10 4,5mm RH
Firma Incorsa ufundowa?a karabinki HW 97K oraz HW 50S
FirmaKolter ufundowa?a karabinek WALTHER LGV MASTER
Firma Vmax2 ufundowa?a wysokiej jako?ci kufry na karabinki
Firma Kolba ufundowa?a liczne akcesoria strzeleckie.

Niniejszym og?aszam rwnie? , ?e jeden z wy?ej wymienionych karabinkw zostanie rozlosowany w?rd uczestnikw zawodw.

Przypominamy , ?e ostateczny termin wp?at za uczestnictwo w Mistrzostwach Europy HFT 2012 up?ywa 30 czerwca.

Hotel FERO express - dla uczestnikw Mistrzostw Europy udzieli 20% rabatu na has?o "Mistrzostwa Europy HFT"


12.03.2012

I. Zmiana lokalizacji Mistrzostw Europy HFT 2012.
Z przyczyn od nas nie zale?nych, musimy zmieni? lokalizacj? Mistrzostw Europy. Nowym miejscem, w ktrym rozegrane zostan? Mistrzostwa Europy HFT 2012 jest Dolina B?dkowska charakteryzuj?ca si? niezwyk?ymi walorami widokowymi oraz niespotykan? mo?liwo?ci? ustawienia ciekawych torw strzeleckich z uwagi na swj charakter w?wozu wy??obionego w jurajskich wapieniach o stromych ?cianach wschodnich i ?agodniejszych zboczach zachodnich.
Dolina B?dkowska po?o?ona jest w obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w odleg?o?ci zaledwie 20 kilometrw na p?nocny zachd od ?cis?ego centrum Krakowa.

PRECYZYJNA LOKALIZACJA TERENU MISTRZOSTW EUROPY HFT 2012

>>>>>MAPA DOJAZDU<<<<<

II. Oficjalne Reprezentacje Narodowe.
Oficjalne Reprezentacje Narodowe b?d? sk?ada? si? z 6 osb. Ko?cowy wynik reprezentacji b?dzie obliczony jako suma najlepszych 4 wynikw uzyskanych przez poszczeglnych cz?onkw reprezentacji ka?dego dnia Mistrzostw Europy.

III. Z przyjemno?ci? informujemy , ?e Mistrzostwa Europy HFT 2012 zosta?y obj?te patronatem przez Wjta Gminy Wielka Wie? a szereg Instytucji zaszczyci?o Organizatorw przyst?pieniem do Komitetu Honorowego. S? to m.in. Ma?opolski Zwi?zek Strzelectwa Sportowego, Biuro Ma?opolskiego Zarz?du Ligi Obrony Kraju i Zarz?d Powiatowy Ligi Obrony Kraju.

IV. Patronat medialny nad imprez? obj??a TVP KRAKW co gwarantuje nam profesjonaln? opraw? medialn? i relacj? z Mistrzostw a przez to doskona?? promocj? strzelectwa terenowego na szerok? skal?.

V. Przy terenie Mistrzostw znajduje si? pole namiotowe z niewielkim zapleczem sanitarnym, ktre b?dzie oddane do naszej dyspozycji. Osoby, ktre b?d? chcia?y skorzysta? z pola namiotowego proszone s? o zg?oszenie tego faktu Organizatorom najp?niej do 30 czerwca 2012r.

VI. Poni?ej przedstawiamy hotele, ktre mo?emy zarekomendowa? z uwagi na niez?y standard i doskona?? lokalizacj? w kontek?cie g?wnych w?z?w komunikacyjnych, lotniska a przede wszystkim nowego miejsca rozgrywania zawodw.


Hotel MAGNAT - dla uczestnikw Mistrzostw Europy udzieli 10% rabatu na has?o" Mistrzostwa Europy HFT"

Holiday Inn Express


02.12.2012

Rusza strefa Dobre bo Polskie .
Chcieliby?my w niej przedstawi? Europie nasze rodzime produkty i us?ugi zwi?zane z pneumatycznym strzelectwem terenowym, ktre o czym jeste?my przekonani mog? z powodzeniem konkurowa? z produktami najwy?szej ?wiatowej jako?ci.
Og?oszenie w naszej stronie w strefie Dobre bo Polskie b?dzie bezp?atne.
Warunek to przes?anie loga w formie graficznej przez ktre b?dzie si? linkowa?o do w?a?ciwej strony internetowej i najwa?niejsze - posiadanie praw autorskich do prezentowanych produktw i rozwi?za?.
To od Was zale?y czy i jak wykorzystacie t? mo?liwo??.
Oczywi?cie istnieje rwnie? mo?liwo?? prezentacji w szerszym stopniu ni? darmowa reklama na naszej stronie poprzez np. otwarcie stoiska podczas trwania Mistrzostw Europy HFT 2012.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sponsorzy